cmentarz wojennyW osi dawnej drogi do nieistniejącej dziś bramy cmentarza prawosławnego a na terenie wojskowej kwatery Cmentarza Katedralnego w 1995 roku wzniesiono pomnik - symboliczną Mogiłę Katyńską. Katyń to słowo tabu w okresie PRL, kiedy za komentowanie groziły przykre konsekwencje. W latach osiemdziesiątych XX w. na wielu cmentarzach w Polsce w skrytości wznoszono Krzyże Katyńskie. Współczesną Mogiłą Katyńską na Cmentarzu Katedralnym poprzedził ustawiony 12 kwietnia 1992 roku 6-metrowy, drewniany Krzyż Katyński tuż obok wejścia głównego. Poświęcenia krzyża dokonał ks. bp Marian Zimałek. Mogiła Katyńska powstała z solidarności wielu ludzi, instytucji i organizacji (m.in. Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich), zjednoczonych w społecznym działaniu na rzecz upamiętnienia tragedii ludobójstwa tysięcy polskich oficerów, funkcjonariuszy policji i więziennictwa. Sandomierski pomnik w szczególności oddaje hołd ofiarom mordu około stu osób pochodzących z Sandomierza, jego bliższych i dalszych okolic. Projektantem i wykonawcą pomnika jest sandomierski artysta - rzeźbiarz Szczepan Siudak, autor i wykonawca wielu prac w Sandomierzu. Uroczystego odsłonięcia i poświecenia pomnika 15 października 1995 roku dokonał ks. bp polowy WP gen. dyw. Leszek Stawoj Głódź. Pomnik zbudowany jest w formie mogiły o wymiarach 2 x 3 x 1 m, obmurowany płytkami granitowymi, na których widnieją od frontu nazwy: Starobielsk, Kozielsk, Ostaszków, Miednoje, Katyń, Charków. W pionie zespołu obiektu ustawiona jest ciemna płyta granitowa z ażurem profilu postaci ludzkiej z napisem "Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie". - Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski. Obok tablicy wolno stojący czarny, ciosany krzyż z granitu, u podstawy którego zalega narzutowy głaz. We wnętrzu części ziemnej została skryta artyleryjska łuska z orłem, zawierająca relikwie ziemi z dołów pomordowanych w Katyniu, Kozielsku, Charkowie i Starobielsku. Powierzchnię ziemi w części mogiły pokrywa tablica z ciemnego granitu, a na niej rysunek orła i napis: "Pamięci tysięcy jeńców obozów wojennych, oficerom, policjantom oraz członkom innych formacji wojskowych podstępnie zamordowanych w nieludzkiej ziemi przez NKWD wiosną 1940 roku". Przed pomnikiem czuwa gazowy znicz wkomponowany w głaz, który ogniem swym ożywa w pamięci w kolejne rocznice tragedii Golgoty Polaków na Wschodzie.