Jednostka wojskowa

jednostka wojskowaPomnik powstał w latach 1959-60 z inicjatywy dowódcy płk. Stanisława Szewczyka i kadry 4 Samodzielnego Batalionu Saperów. Nazwiska umieszczone na płycie upamiętniają saperów poległych w czasie forsowania Odry 15 na 16 kwietnia 1945 r.: por. Kielner Jan, por. Faber Henryk, chor. Fagiel Józef, chor. Rzenkos Czesław, chor. Gemborys Jan, chor. Czajkowski Marian, chor. Klewżyc Witold, sap. Sznajder Stanisałw, sap. Klonowski Jerzy, kapr. Gawron Józef. Zabezpieczali oni przeprawę 3 Dywizji Piechoty im. Romualda Traugutta. Pomnik usytuowany na terenie Jednostki Wojskowej przy ulicy Mickiewicza.kwatery wojskoweSymboliczny Pomnik zmarłych Żołnierzy Wojska Polskiego