W Księdze Pamiątkowej sztandaru 2 pp. Leg. AK spisanej przez Eugeniusza Dąbrowskiego "Genka" odnotowano, że rodzicami chrzestnymi sztandaru byli: mjr Jan Aleksandrowicz "Szerszeń" oraz Anna Lubowicka "Hanka".

ksiega2
ksiega ksiega1
rodzice2ppLegAK