Historia szt 2pp Leg AK
Dokument podpisali: Leon Torliński mjr, Stanisław Kurzański, Edward Malinowski, Rajmund Aschenbrenner,
podpis nieczytelny - prawdopodobnie Mieczysław Gajewski "Mieczyk"