kruk1
Uroczyste odsłonięcie pomnika Antoniego Wiktorowskiego ps. Kruk, odbyło się 14 września 2019 r. na terenie Jednostki Wojskowej 3533 w Sandomierzu.
kruk2
Antoni Wiktorowski, uczestnik I i II wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej. W wrześniu 1939 roku dostał się do niewoli niemieckiej. Zwolniony ze względu na stan zdrowia. W październiku 1939 roku założył konspiracyjną organizację „PIAST” wraz z którą został włączony w struktury ZWZ, a potem w AK. Od 1 lipca 1944 roku komendant Obwodu AK Sandomierz. W czasie Akcji „Burza” dowódca 2 pułku piechoty Legionów AK. Po rozwiązaniu AK wrócił na Wielkanoc 1945 roku do domu, gdzie wskutek donosu został aresztowany przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego 2 kwietnia 1945 roku. Osadzony w więzieniach w Kielcach, Łodzi i Warszawie.
Przyczyna i miejsce zgonu pozostają nieznane. Symboliczna mogiła Antoniego Wiktorowskiego znajduje się na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu obok grobu jego żony – Konstancji.

Źródło: http://www.sandomierz.pl/