3 w

Pomnik poświęcony poległym podczas II wojny światowej Rodakom i żołnierzom innych narodowości. I przestrodze tym wszystkim, którzy zapominają, iż życie jest najwyższą wartością.

Groza wojny jest tak wielka, że nie wolno nam ryzykować żadnej nieprawdy, która - jeśli nawet bezpośrednio wojny nie wywołuje - jednak na różne sposoby toruje do niej drogi.

Jan Paweł II