Czcigodny Księże Celebransie, Pani Dyrektor, Szanowni Państwo, Droga Młodzieży

1 września 1939 roku nie rozległ się szkolny dzwonek, nie odbyła się żadna lekcja. 1 września tamtego roku na bezchmurnym niebie pojawiły się samoloty. Na polskie miasta i wsie spadały bomby i ginęli ludzie. Żołnierze stanęli do nierównej walki, by bronić zagrożonej wolności, bronić swojej Ojczyzny. I mimo że wróg przeważał liczebnością wojsk oraz uzbrojeniem, Polacy heroicznie stawiali opór. W ogniu wojny rozegrały się tysiące ludzkich, często bezimiennych dramatów, żołnierz polski dawał świadectwo swego bohaterstwa i patriotyzmu. W podręcznikach do historii opisano najsławniejsze miejsca bitew: Westerplatte, Warszawa, Kock. Ale na każdym niemal kawałku polskiej ziemi ginęli jej obrońcy. Tak było pod Osiekiem, gdzie we wrześniu 1939 roku stoczyła walkę z hitlerowcami wycofująca się Armia Kraków. Polegli w niej żołnierze spoczywają w kwaterze wojskowej na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu. Czterech bohaterów tamtej bitwy swój żołnierski szlak zakończyło na cmentarzu w Skotnikach. Zginęli w czasie przeprawy przez Wisłę i nurt rzeki uniósł ich ciała do Bogorii Skotnickiej, skąd zostali przewiezieni tutaj, do Skotnik. Dzięki bohaterskiej postawie mieszkańców Bogorii, dzięki proboszczowi Skotnik - zostali pogrzebani zgodnie z chrześcijańskim obrzędem. Od tamtego czasu aż do dziś ich mogiła otoczona jest opieką przez mieszkańców wsi, a szczególnie przez nauczycieli, dzieci i młodzież. Tak przetrwała pamięć tamtych dni i pamięć o bohaterskich obrońcach Ojczyzny. "Przeszłość zachowana w pamięci jest częścią teraźniejszości", powiedział Tadeusz Kotarbiński.
Historia II wojny światowej ciągle trwa, bo istnieje w naszej świadomości poprzez jej znaki, poprzez imiona i nazwiska bohaterów, nawet jeśli ich imieniem jest NN. Żołnierska mogiła w Skotnikach ocalała od zniszczenia i dziś nam przypomina, że wojna jest największą tragedią, jaka może dotknąć człowieka, ale mówi też, że złu zawsze należy się przeciwstawiać, bo chociaż życie ludzkie jest wartością najwyższą, to człowiek zachowuje się tak, jakby były wartości jeszcze wyższe. I one są: to Bóg, Ojczyzna i Honor.
Stojąc nad grobem poległych w kampanii wrześniowej, pamiętajmy o tych wartościach i o tych bohaterach, bo tylko pamięć o historii może uchronić świat przed nieszczęściem, jakim jest wojna.

 por. Marian Bednarz ps. "Sosna", wiceprzewodniczący ŚZŻAK Koło Sandomierz

 arrow Gmina Samborzec

  1. Chobrzany - pomnik poświęcony poległym za Ojczyznę w czasie I wojny światowej
  2. Samborzec - pomnik i tablice poświęcone ofiarom II wojny światowej
  3. Skotniki - mogiła bohaterów września