wiktorowskiPomnik ppłk. Antoniego Wiktorowskiego

Ppłk Antoni Wiktorowski urodził się 13 czerwca 1894 r. Jako chłopiec trafił do armii rosyjskiej, gdzie awansował do stopnia porucznika. W wolnej Polsce służył w wojsku, brał udział w wojnie z bolszewikami. Później jako zawodowy oficer pełnił służbę w 48 PP w Kołomyi, a nastepnie w 2 pp. Legionów w Sandomierzu. W latach 30 przeszedł na wcześniejszą emeryturę. Po napaści Niemiec na Polskę został zmobilizowany i wyruszył na front, następnie trafił do niewoli. Powrócił w rodzinne strony. Tu związał się z ruchem oporu. Od maja do sierpnia 1944 roku był komendantem obwodu AK w Sandomierzu. W czasie Akcji "Burza" był dowódcą 2 pp. Leg. AK. Na wiosnę 1945 roku został aresztowany przez UB. Dalsze Jego losy są nieznane. Symboliczna mogiła "Kruka" znajduje się na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu.

mala wies2 czerwca 2008 roku w rodzinnej miejscowości Mała Wieś w powiecie staszowskim odsłonięto obelisk poświęcony pułkownikowi.Cmentarz Katedralny w SandomierzuGrób rodzinny Wiktorowskich na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu.