BCHPomnik ku czci poległych w bitwie pod Jurkowicami 21 października 1863 r.

Usytuowany przed kościołem kamienny pomnik z napisem: BOHATEROM - POWSTAŃCOM | W | LICZBIE 52, POLEGŁYM POD JURKOWICAMI ZA WOLNOŚĆ | NARODU D. 21.X.1963 r. | Z GUSTAWEM ROZNEREM | DOWÓDCĄ ODDZIAŁU NA CZELE | RODACY | 1930 R |
Bitwa zakończyła się śmiercią około 90 powstańców, razem, razem z kpt. Gustawem (Augustem) Rosnerem. W kancelarii parafii znajduje się oryginalny akt zgonu spisany przed pochowaniem poległych. Pomnik wystawiony zostali w 1930 r. przez rodakowi pamiętających o swoich bohaterach.