loniow 2020
loniow 2020 l loniow 2020 P
2020
loniow 2019
2019

cmentarzCmentarz parafialny

cmentarzKwatera poświęcona Bohaterom Walk o Wolność i Ofiarom Terroru Hitlerowskiego w latach 1939-1945 znajduje się w południowej części cmentarza. Napis na symbolicznym krzyżu informuje o pamięci żołnierzy poległych w obu wojnach światowych.