loniowDo 11 listopada 2008 rokuloniow

POLEGLI NA POLU CHWAŁY ODPIERAJĄC Z GRANIC 
PAŃSTWA POLSKIEGO POD WODZĄ JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO NAWAŁĘ BOLSZEWIKÓW 1920 ROKU ANTONIAK MICHAŁ BĄK BARTŁOMIEJ BERNYŚ JAN JOŃCA TOMASZ NIEDZIELSKI LEON NOWAK ANTONIAK ORZECHOWSKI JAN RECZEK FRANCISZEK SWAJDA JÓZEF STAROŃ MICHAŁ SZARANIEC JÓZEF TWARÓG JÓZEF WRONA STEFAN WYŻYKOWSKI STEFAN

BÓG-HONOR-OJCZYZNA Z mocy ducha i woli mieszkańców Łoniowa wyruszyli stąd 14 lipca 1943 roku jego najlepsi synowie w bój z niemieckim najeźdźcą, tworząc zaczątek pierwszego na ziemi sandomierskiej oddziału partyzanckiego Armii Krajowej - "Lotną grupę bojową" Inspektoratu Obwodu Sandomierz - w pełnym składzie: dowódcy: kpt. Tadeusz Struś "Kaktus", ppor. Witold Józefowski "Miś", szef plut. Stefan Franaszczuk "Tarzan", "Orlicz".
Partyzanci: Bokwa Mieczysław "Huragan", Brudek Józef "Żmija", Czopów Czesław "Bolesław", Dudek Henryk "Śmigły", Duma Stanisław "Topola", Faka Czesław "Zboże", Gaj Antoni "Cap", Geotzendorf-Grabowski Edward "Zbiświcz", Gruszczyński Włodzimierz "Jach", Jajkiewicz Mieczysław "Jajos",Jodłowski Paweł "Okoń", Jarzyna Kazimierz "Sokół", Klusek Stanisław, Krobath Kazimierz, Krzemiński Zdzisław, Kurczyk Jerzy, Lipski Janusz, Mazgaj Marian, Nowakowski Henryk.