Na położonym na wzgórzu pod lasem niewielkim cmentarzu spoczywa ponad stu żołnierzy. Większość poległa w maju 1915 roku w bitwie pod Konarami, jednej z najkrwawszych, jakie stoczyła I Brygada Legionów Józefa Piłsudskiego W bojach z wojskami rosyjskimi w rejonie wsi Konary zginęło stu kilkudziesięciu legionistów, kilkuset zostało rannych. Najwięcej poległych pochowano koło Beradza. Spoczywali tam obok ówczesnych sojuszników z armii austro-węgierskiej, a także wrogów - żołnierzy rosyjskich. 8 września 1929 roku w pobliskich Górach Pęchowskich odsłonięty został Pomnik Czynu Legionów. W uroczystości uczestniczył prezydent RP Ignacy Mościcki. Pięć lat później władze zdecydowały o utworzeniu wokół niego cmentarza i przeniesieniu tam legionistów z mogił rozsianych na ziemi sandomierskiej.
W poświęconym grobom i cmentarzom z I wojny światowej opracowaniu historyka archiwisty Marka Lisa "By nie zatarł ich czas..." czytamy, że pierwsi spoczęli tam w grudniu 1938 roku żołnierze ekshumowani z cmentarza wojennego w Samotni, przysiółka wsi Jurkowice w gminie Bogoria. Był wśród nich kapitan Kazimierz Piątek "Herwin", dowódca I Kompanii Kadrowej, która 12 sierpnia 1914 roku wkroczyła do Kielc. Piątek ukończył filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, przed wybuchem wojny pracował jako konserwator zabytków w Muzeum Narodowym w Krakowie. Jako żołnierz nie rozstawał się dziełami Juliusza Słowackiego. 19 maja 1915 roku został ranny w głowę podczas walk w lasku Kozinek. Zmarł następnego dnia w polowym lazarecie i pochowany został w Pęcławicach, skąd w 1918 roku został przeniesiony do Samotni. Przez dziesiątki lat miejsce jego pochówku nie było znane. Poszukujący jego grobu członkowie Związku Strzeleckiego Kielce w 2000 roku umieścili tablicę z napisem "Tu spoczywa kapitan Kazimierz "Herwin" Piątek w kaplicy na cmentarzu w Szczeglicach, w której znaleziono szczątki nieznanego żołnierza, a przy nich ozdobne części szabli i wysokie oficerskie buty". W styczniu 2001 roku Marek Lis w "Gazecie Ostrowieckiej" napisał, że "Herwin" Piątek spoczywa w Górach Pęchowskich. W tym samym roku do podobnych ustaleń doszła dr Urszula Oettingen, historyk z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przed wspomnianym pomnikiem na cmentarzu w Górach Pęchowskich znajduje się poświęcona "Herwinowi" płyta.
szczeglice Marek Lis szacuje, że wokół pomnika spoczywa "prawdopodobnie około 112 żołnierzy". We wspomnianym opracowaniu wylicza, że w 1939 roku 50 zostało ekshumowanych z Beradza, 12 z Bogorii, czterech z Kurowa, trzech z Bidzin, po jednym z Ostrowca, Obrazowa, Osieka i Staszowa. Nazwiska 50 legionistów przeniesionych z Beradza widnieją na tablicy umieszczonej na podstawie pomnika.
Legionowy cmentarz, zniszczony po drugiej wojnie światowej, odbudowany został 20 lat temu. Na zbiorowych mogiłach widnieją betonowe krzyże, a także drewniane z daszkami z napisami "II Polnische Legionare", odtworzone na wzór przedwojennych. Na innym drewnianym krzyżu tabliczka poświęcona Wicusiowi Borończykowi, który zginął 25 czerwca 1915 roku w wieku zaledwie 17 lat. Przy jednym z betonowych krzyży na murku z polnych kamieni tablica ku czci poległego pod Konarami starszego sierżanta Jerzego Szletyńskiego, pochodzącego z Jędrzejowa kawalera Krzyża Virtuti Militari.

Marek Lis "By nie zatarł ich czas..."


 logo k
Gmina Klimontów:

 1. Adamczowice - cmentarz wojenny z lat 1914-1915
 2. Beradz I - cmentarz wojenny z roku 1915, zachowana symboliczna mogiła legionistów
 3. Beradz II - cmentarz wojenny z roku 1915
 4. Goźlice - zbiorowa mogiła 5 żołnierzy AK
 5. Goźlice  - cmentarz wojenny z lat 1914-1915, Grób Nieznanego Żołnierza
 6. Góry Pęchowskie cmentarz wojenny z I w.ś., pamięci legionistów polskich
 7. Klimontów - pomnik powstańców z 1863 r.
 8. Klimontów - kwatery żołnierskie na cmentarzu parafialnym
 9. Klimontów - pomnik poległych w latach 1939-45
 10. Klimontów - pomnik ppłk. Antoniego Wiktorowskiego
 11. Konary - pomnik legionistów
 12. Konary - pomnik BCH
 13. Nawodzice - pomnik poświęcony braciom Widanka
 14. Olbierzowice - mogiła powstańców z 1863 r.
 15. Olbierzowice - pomnik poległych w bitwie pod Jurkowicami w 1863 r.
 16. Płaczkowice I - cmentarz wojenny z roku 1915
 17. Płaczkowice II - cmentarz wojenny z roku 1915
 18. Rybnica - pomnik "Jędrusiów"
 19. Rybnica - pomnik upamiętniający rosyjskich strzelców z 1863 r.
 20. Szymanowice - pomnik poświęcony żołnierzom Armii Krajowej
 21. Byszów - pomnik Ofiar Katyńskich
 22. Rybnica - pomnik Powstańców Styczniowych (2013 r.)