ZawidzaPomnik i tablica upamiętniająca żołnierzy Armii Krajowej 2 pp. Leg. z placówki Koprzywnica:

 1. kpr. Piwowarski Wincenty ps. "Szary"
 2. szer. Małodobry Edward ps. "Wrzos"

którzy polegli w akcji "Burza" 28 lipca 1944 roku w walce z niemieckim okupantem w lesie Zawidza. Fundatorami pomnika i tablicy upamiętniającej byli żołnierze Armii Krajowej 2 pp. Leg. Koło Sandomierz:

 1. Bednarz Marian ps. "Sosna", placówka Koprzywnica, zam. Sandomierz
 2. Duma Stanisław ps. "Topola", placówka Sandomierz, zam. Nadbrzezie
 3. Polit Bronisław ps "Grom", placówka Obrazów, zam. Żurawica
 4. Dominik Kazimierz ps. "Korsarz", placówka Obrazów, zam. Żurawica
 5. Wójcik Wacław ps. "Akacja", placówka Koprzywnica, zam. Tarnobrzeg
 6. Piasta Marian ps. "Hultaj", placówka Samborzec, zam. Skotniki
 7. Orzałowski Zygmunt ps. "Szyszka", placówka Koprzywnica, zam. Koprzywnica
 8. Kurzawa Felkis ps. "Grac", placówka Sulisławice, zam. Suliszów
 9. Abram Jan ps. "Zemsta", placówka Sulisławice, zam. Suliszów

Pomnik został zbudowany 15 czerwca 1992 roku. Uroczyste poświęcenie pomnika i odsłonięcie tablicy upamiętniającej odbyło się dnia 12 lipca 1992 roku o godz. 16. Zanotował żołnierz AK 2 pp. Leg. Bednarz Marian, zam. Sandomierz, ul. Kazimierza Wielkiego 27


 W czasie zbliżania się Armii Czerwonej do linii Wisły w ostatnich dniach lipca 1944 roku. Koncentrujący się do Akcji "Burza" 2 pp Leg. Armii Krajowej udzielił znaczącego wsparcia pododdziałom Armii Czerwonej przy uchwyceniu przyczółka i przeprawy wojsk przez Wisłę w rejonie Baranowa Tarnobrzega i Sandomierza. Wycofująca się z nad Wisły 7 i 8 komp. 2 pp Leg. żołnierzy Armii Krajowej walczyła z niemieckim okupantem pomagając wojskom Armii Czerwonej w przeprawie przez Wisłę na odcinku Tarnobrzeg-Baranów. Oddziałami Armii Krajowej dowodził kpt. Mandziara Michał ps. "Siwy", por. Józefowski Witold ps. "Miś", ppr. Mendrzycki Dionizy ps. "Reder", por Wacław Czosnek ps. "Polny". Wycofując się z nad Wisły żołnierze Armii Krajowej stoczyli walkę z Niemcami i kozakami w miejscowości Sperenda nie ponosząc strat własnych. Wycofując się do lasu Zawidza gdzie zarządzono krótki odpoczynek. Po krótkiej naradzie dowódców w leśniczówce kapitan Mandziara Michał ps. "Siwy" rozkazał by zrobić zasadzkę w lesie przy drodze biegnącej od Sandomierza w stronę Staszowa. Celem tej zasadzki było zablokowanie drogi niemieckim wojskom, które miały udzielić wsparcia niemieckim jednostkom walczącym jeszcze z wojskami Armii Czerwonej, która utworzyła przyczółek w rejonie Baranowa Sandomierskiego. Do tego zadania zgłosiło się na ochotnika 18 żołnierzy z 7 i 8 kompanii a dowódcą był kapr. Piwowarski Wincenty ps. "Szary" z placówki Koprzywnica. Po zajęciu stanowisk przy szosie w lesie Zawidza czekano na Niemców. Kiedy obserwator dał znak że od strony Sandomierza nadjeżdża samochód niemiecki z wojskiem i zbliżył się do miejsca zasadzki wtedy kapr. Piwowarski Wincenty ps. "Szary" poderwał się ze stanowiska aby zatrzymać samochód i zmusić Niemców do podania się. Zaczęła się nierówna walka gdyż niespodziewanie dojechał jeszcze jeden samochód niemiecki z wojskiem. Wtedy został ciężko ranny kapral Piwowarski Wincenty ps. "Szary" i szeregowy pierwszy amunicyjny Małodobry Edward ps. "Wrzos" od karabinu maszynowego Brem obsługiwanego przez celowniczego Stylskiego Zygmunta ps. "Okoń". Wycofujący się żołnierze AK w głąb lasu, zabrali ciężko rannego Piwowarskiego Wincentego i Małodobrego Edwarda oraz lekko rannego w nogę Wójcika Wacława ps. "Akacja", gdzie położono ich w leśniczówce. Wkrótce z powodu dużego upływu krwi zmarli kapitan Piwowarski Wincenty ps. "Szary", Małodobry Edward ps. "Wrzos". Kapelan ksiądz Wroński ps. "Szkarłatny kwiat" udzielił tym żołnierzom ostatniej posługi kapłańskiej. Mimo naszych strat zadanie nasze zostało wykonane. Żołnierze AK 2 pp Leg. zostali pochowania na cmentarzu w Sulisławicach. Kapral Piwowarski Wincenty ps. "Szary", sierżant Małodobry Edward ps. "Wrzos", którzy polegli za wolność ojczyzny walcząc z niemieckim okupantem dnia 28 lipca 1944 roku. Obaj byli żołnierzami Armii Krajowej z placówki Koprzywnica. Relacja z tej walki oparta jest na wspomnieniach żyjących jeszcze żołnierzy, którzy brali w niej bezpośredni udział.

 1. Wacław Wójcik ps. "Akacja", placówka Skotniki;
 2. Abram Jan ps. "Zemsta", placówka Sulisławie;
 3. Drzałowski Zygmunt ps. "Szyszka", placówka Koprzywnica;
 4. Bednarz Marian ps. "Sosna", placówka Koprzywnica,
 5. Piasta Marian ps. "Hultaj", placówka Samborze.

Tak zanotował żołnierz AK 2 pp Leg., Wójcik Wacław zam. Tarnobrzeg ul. Waryńskiego 4/41
Kapliczka zbudowana w 2006 roku przez mieszkańca wsi Zawidza Pana Stanisława Kosa przy pomocy leśniczego Pana Antoniego Szpaka.