goryPomnik rozstrzelanych w 1940 roku
Mogiły kryją ciała około 95 osób (dokładnej liczby nikt nie zna), którzy zostali przywiezieni do lasu z sandomierskiego Zamku, gdzie znajdowało się niemieckie więzienie i rozstrzelani w kwietniu 1940 roku. Są tu pochowani ludzie starsi, ale większość to ludzie bardzo młodzi z terenu gminy oraz gmin ościennych. Część pomordowanych to ludzie nieznani w tym środowisku, aresztowani przypadkowo na innym terenie i przywiezieni na Zamek w Sandomierzu.

gory