puławiacy

puławiacyPłyta upamiętniająca poległych powstańców 1863 r.
Na początku lutego 1863 roku zbliżył się do Zawichostu oddział "Puławiaków" liczący 700 ludzi, złożony z uczniów Instytutu Politechnicznego z Puław, który przepędził stacjonujący w mieście garnizon rosyjski. Po krótkim postoju Puławiacy udali się do pobliskiej Słupczy, gdzie 8 lutego 1863 r. rozegrała się krwawa bitwa zakończona rozbiciem powstańczego oddziału. W Słupczy zabitych zostało 28, zostali pochowani we wspólnej mogile na cmentarzu grzebalnym w Górach Wysokich. Część sił zdołała wycofać się pod Sandomierz, jednak oddział, który je osłaniał został wymordowany przez Rosjan we wsi Dwikozy.
GoryWysokie1

GoryWysokie2