Ceber 20 lipca 2009 r.
Szanowni Państwo
Jak co roku spotykamy się tu w Cebrze. W miejscu, gdzie 65. lata temu rozegrała się bitwa z niemieckim okupantem. Niewielki oddział partyzancki dowodzony przez kpt. Michała Mandziarę, ps. „Siwy”, w nocy z 4 na 5 sierpnia 1944 r. rozbił batalion niemiecki, który zakwaterował w Cebrze. Przewaga Niemców w uzbrojeniu i ludziach była duża.
Umiejętność taktyczna naszych dowódców i odwaga żołnierzy działających z zaskoczenia skutecznie rozbiły obronę wroga. Opór Niemców został przełamany. Ponieśli oni straty w ludziach i sprzęcie. W ocenie kpt. Siwego i innych to była bitwa, po które3j batalion niemiecki już się nie odtworzył. Zdobyto dużo broni i amunicji. Wóz sanitarny. Dużo bielizny i mundurów. Rusznikarnię polową. No i kuchnie polowe. Których nam tak brakowało. A uwieńczeniem tej akcji była ponad 100-osobowa grupa jeńców niemieckich. To byli ci sami, którzy przed paroma godzinami butni i aroganccy, stali potulni i posłuszni. Bitwa w Cebrze była wielkim zwycięstwem 2 pp Leg. Przyniosła największe zdobycze. Ale nie obyło się bez strat i w naszych szeregach. Najwyższą cenę życia zapłaciło 2 naszych kolegów, których nazwiska są na tablicach pomnika. Dwaj żołnierze zostali ranni i oni przeżyli. Należy też pamiętać o żołnierzach Batalionów Chłopskich, którzy zostali zamordowani 5 sierpnia 1944 r. Ich nazwiska są wyryte na pomniku.
Dobra myśl się zrodziła, aby upamiętnić tamte wydarzenia. Pomnik to zwykła bryła z krzyżem i tablicami wykonana przez uczestników tej bitwy. Dzięki temu nie zostały zatarte ślady tamtych okrutnych czasów.
Dlatego dziś w 65 rocznicę zebraliśmy się, aby wspomnieć i pomodlić się za tych, którzy oddali to, co jest najcenniejsze, swoje młode życie. Nie pozwólmy, aby zostali zapomniani. Niech to będzie przestroga dla młodego pokolenia. Bo na nich będzie spoczywać odpowiedzialność za Polskę.

Na zakończenie pozwolę sobie zacytować fragment hymnu Jędrusiów:

Nie zdobi nas mundur
Nie chwali nas sztab
Ni krzyżem z nas żaden znaczony

Ta dewiza towarzyszyła nam zawsze. Niech będzie aktualna i dziś.
Okolicznościowa broszurka