Ceber 2019
Generał Wojciech Borzobohaty ps. „Wojan” przedstawia przebieg bitwy w swej pracy autorskiej pod tytułem: „Jodła” (s. 310):ceber

„...W nocy z 4 na 5 sierpnia kpt. „Siwy” (Michał Mandziara) z oddziałem 84 ochotników III batalionu, zorganizowanym w 2 plutony dowodzone przez ppor. „Redera” (Dionizy Mędrzycki) i ppor. „Misia” (Witold Józefowski) zaatakował oddział niemiecki we wsi Ceber.
Zdobyto tam 22 KM, kilkadziesiąt sztuk broni różnej, rusznikarnię, moździerz 81 mm z 800 pociskami, wiele różnej amunicji, kotły do 2 kuchni polowych, wóz ze sprzętem sanitarnym, kilkadziesiąt plecaków; buty, koce, bieliznę, papierosy, wino oraz wozy taborowe z końmi.  Straty niemieckie wyniosły ok. 40 zabitych w samych zbudowaniach (nie licząc zabitych na polach) i 39 jeńców. Patrole innych oddziałów 2 pp. Leg. wyłapały jeszcze około 70 błąkających się żołnierzy niemieckich. Straty własne 2 rannych - ppor. „Babinicz” (Adam Hamerski) i podch. Leon Szymalski, którzy zmarli następnego dnia...”

Okolicznościowa broszura