Wystąpienie dyrektora Liceum Pana Krzysztofa Zielińskiego

rocznica

Szanowni Państwo

Zgromadziła nas dzisiaj rocznica wydarzenia, o którym możemy śmiało powiedzieć, że jest najważniejszym w dziejach Polski. 90. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę to okazja przypomnienia znaczenia słów wolność i niepodległość. To najlepsza okazja do spotkania pokoleń.
Pokolenia świadków i spadkobierców.
Pokolenie świadków wydarzeń w historii Polski, tych tragicznych i tych, o których mówimy z dumą, osiągnęło swój cel.
Cel najwyższy - wolna i niepodległa Polska.
Spadkobiercy, nasze najmłodsze pokolenie, ma wielkie wyzwania przed sobą. To przede wszystkim pamięć o czasach i ludziach zapisanych na trwałe w historii naszej Ojczyzny oraz trwanie na straży wolności narodu. Bo "wolność nie jest przywilejem, lecz zadaniem". Pokolenia, które dziedziczą wolność mogą swobodnie i w znacznie większym zakresie działać na rzecz rozwoju własnego regionu, całej Ojczyzny i na rzecz zachowania pokoju na świecie.
Nieodzowna w tych działaniach jest pamięć o wydarzeniach i ludziach, którzy to, czym dzisiaj możemy się cieszyć okupili własnym życiem. Niech pamięć o nich będzie zawsze żywa i przypomina, że dobro Ojczyzny jest najwyższym dobrem i celem nadrzędnym. Hołd ludziom i wydarzeniom chcemy oddać dziś w dwojaki sposób. Część artystyczna naszej uroczystości przypomni wydarzenia i postaci z wiązane z Powstaniem Styczniowym 1863 roku, walkami Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego, walkami w czasie I wojny światowej i II wojny światowej, z uwzględnieniem działań oddziałów Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, które w tak mocny i bohaterski sposób zaznaczyły swoją obecność na naszym terenie.
W drugiej części uroczystości otworzymy wystawę ph. "Miejsca Pamięci Narodowej w Powiecie Sandomierskim". Wystawa upamiętnia wydarzenia z wymienionych okresów i jest świadectwem naszej żywej pamięci.
Zarówno część artystyczna, jak i wystawa została przygotowana przez młodzież Collegium Gostomianum pod kierunkiem Państwa Danuty i Aleksandra Paszkowskich, chór szkolny przez ks. Jerzego Bisztygę - serdecznie dziękuję Państwu, młodzieży i wszystkim zaangażowanym w przygotowanie dzisiejszej uroczystości.
Fotogramy zostały wydrukowane przez salon fotograficzny Pana Romana Hary - za co również bardzo serdecznie dziękujemy.
Szczególne serdeczne podziękowania i wyrazy szacunku należą się, i chcę je w tym miejscu bardzo wyraźnie zaakcentować, władzom samorządowym miast i gmin powiatu sandomierskiego. Panowie Burmistrzowie, Panowie Wójtowie - to dzięki waszemu wielkiemu zaangażowaniu, żadne miejsce pamięci, uświęcone krwią poległych o wolnośc Ojczyzny nie zostało zapomniane. Przeciwnie wielkie wrażenie robi na nas dbałość o te miejsca i sprawowana nad nimi opieka, co możemy zauważyć oglądając otwieraną dziś wystawę. Szczególnym wyrazem naszej troski o wydarzenia minione jest okazana dbałość o groby poległych żołnierzy, którzy nie byli po naszej stronie. To obraz naszej dojrzałości, umiejętność zrozumienia trudnych ścieżek historii naszego kraju i okazania szacunku pokonanym.
Pochylając się dziś nad wspomnieniami oddajmy się głębokiej refleksji nad historią naszego kraju, składając hołd tym wszystkim, za sprawą których cieszymy się dziś wolnością i suwerennością.

  1. List posła na Sejm RP Pana Marka Kwitka
  2. Lokalna prasa pisała
  3. List Prezesa ŚZŻAK Koło Sandomierz
  4. Są takie miejsca
  5. Zobacz film cz. 1
  6. Zobacz film cz. 2