Pamiątki po Zbigniewie Kabacie, człowieku z niezwykłym życiorysem, trafiły do SandomierzamedalePamiątki po Zbigniewie Kabacie pseudonim „Bobo” przekazał na ręce burmistrza Sandomierza Marka Bronkowskiego
Kazimierz Brusiło, prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Vancouver.medale1Kazimierz Brusiło podkreśla, że Andrzej Kabata miał propozycję sprzedania kolekcji orderów prywatnej osobie
z Londynu za 20 tysięcy funtów. Wolał przekazać je do Sandomierza. Zbigniew Kabata był odznaczany wielokrotnie.

Uroczystość w Ratuszu 31 sierpnia 2015 r.