cmentarz wojenny

Cmentarz wojenny z lat 1914-1915
Położony przy drodze Klimontów - Koprzywnica. Widoczny w postaci charakterystycznego zagajnika przylegającego do szosy. W niektórych dokumentach określano położenie cmentarza jako leżącego w obecnej miejscowość Rogacz. Założony na planie zbliżonym do prostokąta. Pierwotnie, jak wynika z zachowanego szkicu cmentarza, jego obszar zajmował powierzchnię około 22x30 m. Okopany wałem ziemnym i obsadzony drzewami. Ogrodzony drutem kolczastym, krzyże drewniane z tabliczkami. Składał się z 18 mogił masowych i 12 pojedynczych. Pochowanych jest 45 żołnierzy armii austrio-węgierskiej (w tym jeden oficer) oraz 101 rosyjskiej. Łącznie 146 poległych. W końcu lat 20. cmentarz otoczono ogrodzeniem sztachetowym z bramką, oczyszczono mogiły, naprawiono krzyże.
Obecny układ mogił nieczytelny, zachowany zarys wału ziemnego. Na wprost dawnego wejścia uszkodzony pomnik kamienny. Od czoła krzyż i czytelny napis: DEN II GEFALLENEN HELDEN 1914/1915 II EHRE IHREM ANDENKEN. W górnej części zachowanego fragmentu pomnika otwór, zapewne po umieszczonym tam pierwotnie, niezachowanym wysokim krzyżu. Poniżej poziomu ziemi niewidoczna sklepiona krypta. Całość obiektu porośnięta drzewami i roślinnością, przecięta przez wykopany rów melioracyjny.