żołnierze AKCmentarz rzymskokatolicki

W centrum cmentarza mogiła zbiorowa 5 żołnierzy Armii Krajowej poległych 5 maja 1943 r.
  1. Czesław Stępień - lat 22
  2. Stanisław Śledź - lat 23
  3. Henryk Tuźnik - lat 29
  4. Edward Goliński - lat 19
  5. Siwecki