nieznany żołnierzCmentarz wojenny z lat 1914-1915
Zachowana symboliczna mogiła. Znajduje się obok cmentarza parafialnego, przy drodze Goźlice - Wilkowice. Założona na planie prostokąta o wymiarach ok. 15x10 m. Pierwotnie ogrodzona drutem na słupkach drewnianych. W 1917 r. istniały 4 groby masowe i 6 pojedynczych, na których znajdowały się krzyże drewniane z tabliczkami za szkłem. Protokoły rewizji cmentarza z lat 1927-1928 wskazywały na jego znaczną dewastację. W wyniku podjętych działań, w 1929 r. przeprowadzono remont obiektu, wykonując nowe ogrodzenie sztachetowe z bramką, oczyszczono i skomasowano mogiły, tworząc 2 masowe i 3 pojedyncze, ustawiono 11 krzyży dębowych z wyrzeźbionymi napisami. W Goźlicach pochowanych jest 11 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 89 rosyjskiej. Łącznie 100 poległych.
Obecnie na terenie cmentarza znajduje się 1, częściowo zapadnięta mogiła ziemna o wymiarach 2x4 m. Na mogile kamień z wyrytym napisem: GRÓB NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA.