legionisciCmentarz wojenny z I wojny światowej.
Nieczynny. Położony na garbie wysoczyznowym, wśród pól, na skraju niewielkiego lasku, między Górami Pęchowskimi a Konarami (stąd czasem wymieniany jako cmentarz w Konarach), około 1,3 km od drogi głównej Radom-Rzeszów. Założony w 1915 r.; w 1925 r. uporządkowany i urządzony, m.in. wystawiono obelisk; zniszczony i zaniedbany po 1945 r., odnowiony i uporządkowany w 1989-1990 r. wg projektu Zofii Łotkowskiej. Na planie prostokąta, otoczony nowym murem kamiennym, podzielony na cztery kwatery, w obrębie których nieczytelne zarysy mogił. Na cmentarzu pochowani żołnierze - członkowie Legionów polegli w bitwie pod Konarami w 1915 r. Na mogiłach nieregularnie ustawione nowe, nawiązujące do oryginalnych krzyże betonowe i drewniane. W centrum obelisk z tablicą, na której napis: BOHATERSKIEJ PAMIĘCI || LEGIONISTÓW POLEGLYCH || W BITWIE POD KONARAMI || STOCZONEJ W 1915 ROKU || POD WODZĄ || JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO.
Z drugiej strony obelisku daty: 1915-1925. Nazwiska żołnierzy wyrytych na tablicy pamiątkowej:

 1. Marcin Babicki
 2. Bronisław Bartkowski
 3. Zelig Birnfeld
 4. Stanisław Boczoń
 5. Antoni Cichorczyk
 6. Alojzy Desowski
 7. Tomasz Domański
 8. Tadeusz Gołębiowski
 9. Bolesław Grugel
 10. Stanisław Hyla
 11. Józef Klepacki
 12. Ludwik Mazur
 13. Władysław Mizmira
 14. Władysław Nitecki
 15. Kazimierz Pawłowski
 16. Stanisław Radliński
 17. Wiktor Rudnicki
 18. Jerzy Rybicki
 19. Józef Słowik
 20. Michał Stec
 21. Józef Suchta
 22. Władysław Szuł
 23. Mikołaj Szyszłowski
 24. Marian Walas
 25. Kazimierz Wisz
 26. Mieczysław Wojtulewicz
 1. Władysław Barsz
 2. Bronisław Berhardt
 3. Filip Blejdowiecz
 4. Wincenty Borończyk
 5. Stanisław Cząsławski
 6. Stanisław Domagalski
 7. Michał Dużej
 8. Alojzy Greicar
 9. Tomasz Homka
 10. Michał Józienko
 11. Tomasz Końca
 12. Jan Mieczysławski
 13. Jan Mścisz
 14. Franciszek Nowak
 15. Julian Plichta
 16. Stanisław Radzikowski
 17. Wacław Różniewski
 18. Józef Schul
 19. Bronisław Stachlewski
 20. Jerzy Strzelecki
 21. Wincenty Świersz
 22. Walenty Szymanek
 23. Stefan Tetelewski
 24. Kamil Waliszko
 25. Władysław Wojciechowski

4 pułk saperów

Obecnie teren cmentarza, założonego na planie prostokąta o wymiarach około 20x40 m., pokrywa się z zarysem obiektu istniejącego w 1939 r. Otoczony on jest nowym murem kamiennym z furtką drewnianą naprzeciw pomnika. Dawny układ grobów całkowicie zatarty. Nieregularnie ustawione współczesne krzyże z piaskowcu. Po lewej stronie od wejścia, na postumencie, metalowa tablica z napisem: TU SPOCZYWAJĄ || ŻOŁNIERZE || I BRYGADY LEGIONÓW || KTÓRZY POLEGLI || W WALKACH ZA OJCZYZNĘ || W 1915 ROKU). Po prawej stronie 2 krzyże z daszkami, na jednym z nich napis: II POLNISCHE || LEGIONARE. Obok 2 znaki mogilne w kształcie "słupka", na jednym z nich napis: WICUŚ BOROŃCZYK || UR. 29 III 1898 | +25 VI 1915. Są to kopie wiernie odtworzone w latach 80. na podstawie zachowanych fotografii z okresu przedwojennego. 19 października 1989 r. cmentarz wpisano do rejestru zabytków.