kwatery żołnierskieKwatera wojenna z roku 1915-1945 na cmentarzu parafialnym.
Cmentarz przy drodze Klimontów-Nawodzice. Kwatera wojenna położona po prawej stronie głównej alei cmentarza, w odległości oko 50 m. od wejścia. W 1917 r. istniało 10 grobów masowych i 16 pojedynczych. Spoczywało w nich 67 szeregowych i 9 oficerów (w tym kpt. Samuel Bask z 13 Pułku Strzelców, poległy 27 maja1915 r.) armii austro-węgierskiej i 2 Rosjan. W kolejnych latach, w wyniku prowadzonej ekshumacji z mogił rozrzuconych, liczba poległych ze strony austro-węgierskiej wzrosła do 92. Łącznie w Klimontowie spoczywa 94 zabitych. Zmianie uległ też układ mogił. Na początku lat 30. było 11 grobów masowych i 14 pojedynczych. W tym okresie przeprowadzono również remont mogił, oczyszczając je i usuwając 17 krzyży dębowych z 36 nazwiskami.
Kwatera wojenna żołnierzy Armii Radzieckiej poległych w 1945 roku.
Kwatera żołnierzy niemieckich.
Obecnie kwatera składa się z 3 położonych równolegle mogił masowych, o wym. 5x4,5 i 2,6 m, ogrodzonych płotkiem metalowym, z bramkami. Na większej mogile zachowały się 2 krzyże drewniane z daszkami. W kwaterze żołnierzy niemieckich na drewnianych krzyżach częściowo czytelne napisy:

		FRANZ NRAB
		LD SCHULZE
		KK SCHUTZEN IGNAC
	Drugi, na ramieniu poprzecznym i 7 umocowanych tabliczkach, kolejno od góry:
       		KK SCHUTZEN
		RODE
		GEFR.
		FRANZ INZEK	
		JOSEF KRAMER
		ADOLF HROCH
		...BRANDA	
		WILHELM	
		RAIMUND BLOCH
		EMIL SZTER
		FRANZ OHELERA	
		JOSEF SCHON	
		JOSEF ORKOS
		IGNAC RUSH

Układ kwater symboliczny: obok siebie spoczywają ci, którzy starli się w śmiertelnym boju.