Koło ŚZŻAK w Sandomierzu

Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Sandomierzu z siedzibą przy ulicy Mariackiej 1.
W każdy piątek w godzinach od 10 do 11 w siedzibie Zarządu jest pełniony dyżur, a w drugi piątek miesiąca odbywają się zebrania Zarządu Koła.
Corocznie organizujemy uroczystości patriotyczno-religijne celem upamiętnienia działalności 2 pp. Leg. AK. w czasie okupacji. Odbywają się one w miejscowościach związanych z akcjami zbrojnymi 2 pp. Leg., tj: w Zawidzy, Cebrze i Sandomierzu.
W drugą niedzielę lipca odbywają się uroczystości w lesie Zawidza, przy pomniku poległych. Mszę polową odprawia proboszcz parafii Łoniów. W 2006 r. staraniem leśniczego Pana Antoniego Szpaka wykonano zadaszenie ołtarza polowego, a także corocznie przygotowuje on miejsce uroczystości.
W trzecią niedzielę lipca odbywają się uroczystości w Cebrze gm. Bogoria przy pomniku poległych tam żołnierzy zarówno z szeregów Armii Krajowej, jak i z Batalionów Chłopskich. Mszę św. polową odprawia proboszcz parafii Kiełczyna. W br. po uprzednim porozumieniu z Gminą Bogoria otrzymaliśmy potwierdzenie na piśmie, że Gmina od 2008 r. przejmuje organizowanie tej uroczystości. W tym roku Koło wydało broszury poświęcone historycznym wydarzeniom w Zawidzy i Cebrze.

W ostatnią niedzielę lipca odbywają się w Sandomierzu uroczystości upamiętniające bitwę pod Pielaszowem /w tym samym dniu w godzinach popołudniowych w Malicach odbywają się uroczystości organizowane przez Gminę Lipnik/. W Sandomierzu Msza św. odbywa się w Kościele św. Józefa i celebruje ją Kapelan naszego Koła, a po niej następuje przemarsz na Cmentarz Katedralny i przy Kwaterze Armii Krajowej odbywa się druga część uroczystości, połączona z wystąpieniami władz powiatu i miasta. W uroczystości biorą udział poczty sztandarowe organizacji kombatanckich Sandomierza, poczty sztandarowe sąsiednich Kół wraz z delegacjami oraz mieszkańcy Sandomierza. Bierze również udział Wojskowa Komenda Uzupełnień oraz Jednostka Wojskowa stacjonująca w Sandomierzu. Jednostka Wojskowa wystawia Kompanię Honorową, a jeden z oficerów prowadzi Apel Poległych. W br. Dowódca Jednostki płk Arkadiusz Strugała zarządził salwę honorową. W poprzednich latach delegacje, poczty sztandarowe i gości podejmowano w restauracji "Hotel Grodzki", a od dwóch lat poczęstunek odbywa się bardzo blisko miejsca ceremonii, w Parku Miejskim. Rokrocznie w organizacji tych uroczystości pomagają nam pracownicy Urzędu Miasta, a Pan Burmistrz finansuje poczęstunek.
Należy także podkreślić, że w uroczystościach tych bierze udział sandomierska Jednostka Strzelecka "Strzelec" z komendantem Adamem Bidasem, która wystawia poczet sztandarowy, a młodzież pełni wartę honorową przy Mogile Pielaszowiaków na Cmentarzu Katedralnym. Uroczystości w Cebrze uświetnia występ zespołu "Wiarus" (kierownikiem zespołu jest Tomasz Ferens, grupa działa przy GOK w Klimontowie). Od kilku lat muzycy przybywają na miejsce celebry, by dać koncert pieśni wojskowych i patriotycznych.
Na terenie działalności naszego Koła są dwie Szkoły Podstawowe: Nr 3 w Sandomierzu i Szkoła Podstawowa w Zawierzbiu, których Patronem jest Armia Krajowa oraz Gimnazjum Nr 2 w Sandomierzu im. 2 pp. Leg. Armii Krajowej. Utrzymujemy łączność z tymi szkołami, jak również bywamy na uroczystościach szkolnych związanych ze świętem Patrona.

Członkowie naszego Koła uczestniczyli w powstaniu Kół Miłośników Armii Krajowej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Obrazowie oraz w I Liceum Ogólnokształcącym Collegium Gostomianum w Sandomierzu.
We wrześniu 2006 r. w czasie podpisywania partnerstwa między Sandomierzem a Newarkiem - miastem w Anglii - do udziału w delegacji została zaproszona Prezes Koła Maria Bęc. Na Cmentarzu Lotników Polskich w Newarku Prezes odwiedziła groby poległych lotników, a także groby trzech ostatnich na uchodźstwie Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej. W czasie uroczystości w Kościele Ewangelickim oraz w Ratuszu w Newarku, przynależność do naszego Koła Prezes manifestowała opaską z napisem AK Sandomierz. W odpowiedzi na swój pobyt w Anglii, Maria Bęc w marcu br. gościła u siebie na kolacji 18-osobową delegację miasta Newark.
Zarząd Koła z Prezes na czele brał udział 5 listopada 2005 r. w uroczystościach upamiętniających setną rocznicy zawieszenia Orła na Wieży Ratusza Sandomierskiego. Delegacja Koła brała też wielokrotnie udział w uroczystościach innych Kół kombatanckich na terenie Sandomierza, sąsiednich Kół SZŻAK, w obchodach upamiętniających pacyfikację wsi Strużki.

Sztandar Koła ŚZŻAK w Sandomierz