Sztandar Koła Światowego Związku Żołnierzy AK w Sandomierz

Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Sandomierzu nie posiadało własnego Sztandaru. W czasie uroczystości patriotycznych, państwowych, religijnych lub pogrzebów prezentowany był Sztandar 2 pp. Legionów, który ufundowali m.in. członkowie Koła.
Walne Zebranie członków Koła, które odbyło się 21 listopada 2007 r., upoważniło Zarząd do podjęcia starań mających na celu ufundowanie Sztandaru dla Koła. Na zebraniu Zarządu 13 lutego 2008 r. postanowiono wystąpić do Burmistrza Sandomierza z prośbą o ufundowanie Sztandaru. Burmistrz, Pan Jerzy Borowski, przychylił się do naszej prośby. Po omówieniu problemu i okazaniu fotografii Sztandaru w Zarządzie Okręgu ŚZŻ AK w Kielcach, zamówiono jego wykonanie w Pracowni Artystycznej w Tarnobrzegu.
Uroczystego poświęcenia Sztandaru dokonał Arcybiskup Andrzej Dzięga w czasie uroczystości religijno-patriotycznej w Katedrze sandomierskiej 11 listopada 2008 roku.

lewa 1a prawa 1a

Opis sztandaru: Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Sandomierzu

  1. Na stronie prawej o barwie czerwonej umieszczony jest centralnie wizerunek Orła Białego, wykonany haftem wypukłym w kolorze srebrnym i złotym: korona, dziób i szpony. Nad Orłem łukiem znajduje się napis w kolorze srebrnym: BÓG HONOR OJCZYZNA. Pod Orłem napis: A.D. 2008 (w kolorze srebrnym)
  2. Na stronie lewej o barwie białej znajduje się Krzyż 2 pp. Leg. AK, nad nim po łuku w dwóch wierszach napis: ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ, pod Krzyżem napis: KOŁO W SANDOMIERZU. Pod tym napisem znajduje się herb Sandomierza. Wszystkie litery na tej stronie Sztandaru są złote haftowane.
  3. Drzewce sztandaru o długości 245 cm. wykonane z drewna składa się z dwóch części skręcanych na gwint i złączonych metalową tuleją. G
  4. Płatem Sztandaru jest tkanina o wymiarach 97 x 97 cm. barwy czerwonej po stronie głównej i barwy białej po stronie odwrotnej. Jeden bok płata jest przymocowany do drzewca. Boki płata z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca są obszyte srebrną frędzlą szerokości 7,5 cm.
  5. Głowicę Sztandaru stanowi Godło Rzeczypospolitej Polskiej z białego metalu wkręcane do tulei mocującej.