14 lutego 2017 r., w 75. rocznicę powstania AK, na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu, w Kwaterze "Pielaszowiaków", odbyła się uroczystość, w czasie której złożono hołd wszystkim Żołnierzom Armii Krajowej. Następnie zebrani przeszli pod symboliczną mogiłę płk. Antoniego Wiktorowskiego ps. "Kruk", dowódcy 2 pp Leg. AK.
W uroczystości, którą zorganizowało Koło ŚZŻ AK w Sandomierzu, wzięli udział uczniowie szkół noszących imię Armii Krajowej: Szkoły Podstawowej nr 3 w Sandomierzu oraz Szkoły Podstawowej w Zawierzbiu wraz z Dyrektorami: Panem Grzegorzem Sochą oraz Panem Janem Wiatrem. Przybył także Pan Andrzej Gajewski, Sekretarz Miasta Sandomierza z przedstawicielami Straży Miejskiej.
Prezes Koła w Sandomierzu, płk Janusz Jakubowski, nakreślił historyczny rys AK oraz tragiczne dzieje batalionu sandomierskiego - "Pielaszowiaków". Pan Dyrektor Jan Wiatr odczytał wiersz "Armia Krajowa" Zbigniewa Kabaty. Wszyscy otrzymali tomik z wyborem wierszy tego poety-uczonego, bohaterskiego żołnierza oddziału "Jędrusie" i Armii Krajowej.
Na mogiłach poległych zapalono światełka pamięci.