koprzywnicaTablica na ogrodzeniu kościoła:
W dniu 15 marca 1864 w okolicy Koprzywnicy żołnierze 1-go Pułku Kieleckiego i 3-go Pułku Stopnickiego II korpusu gen. Hauke-Bosaka stoczyli swój ostatni bój z Moskalami w czasie powstania styczniowego.
W hołdzie bohaterom walk o niepodległość Polski. Społeczeństwo.
MORTUI VIVENTES OBLIGANT.   Koprzywnica, 15 marca 2010 r.