cmentarz wojskowy

W hołdzie uczestnikom Ruchu Oporu
Miejsce uświęcone męczeńską krwią 47 Polaków - uczestników Ruchu Oporu rozstrzelanych przez hitlerowców w latach 1943-1944.
Społeczeństwo Koprzywnicy i Urząd Gminy.