20 maja 2017 r. Koło ŚZŻ AK w Sandomierzu zorganizowało  rajd „Szlakiem Pamięci – Partyzancka Droga Krzyżowa” . Wzięli w niej udział członkowie koła, uczniowie SP nr 3 i SP w Zawierzbiu (szkoły noszące imię Armii Krajowej), a także młodzież Gimnazjum nr 2 im. 2 pp Leg. oraz z Wilczyc wraz z opiekunami. W wyprawie uczestniczyli również członkowie innych organizacji kombatanckich – łącznie 50 osób.

Na trasie wyprawy znalazły się miejsca, gdzie w czasie II wojny światowej żołnierze 2 pp Leg. AK stoczyli bitwy, miejsca, gdzie miały miejsce akcje bojowe, gdzie polała się krew obrońców ojczyzny. „Przewodnikiem” był tomik prof. Zbigniewa Kabaty ps. „Bobo” „Partyzancka Droga Krzyżowa”, który zawiera 14 krótkich wierszy. I tyle było miejsc Pamięci, którym pokłonili się uczestnicy rajdu.

Najpierw w kościele O.O. Dominikanów, gdzie znajduje się urna z prochami z pól, gdzie zginęli „Jędrusie”, następnie Łoniów, Koprzywnica, Sandomierz, Malice Kościelne, Opatów, Ceber w powiecie staszowskim, „Wygwizdów” – gdzie znajdowały się słynne „wille” „Jędrusiów” aż d po Sulisławice, gdzie spoczywa „Jędruś” ze swymi druhami. Na każdym miejscu młodzież czytała jeden wiersz Kabaty i zapalała znicz.

Zachęcamy Dyrekcję innych szkół, Nauczycieli, Wychowawców oraz Młodzież do odbycia takiej wyprawy w historię naszej ziemi. Służymy wszelką pomocą.

Zobacz zdjęcia: (fot Janusz Bogucki)