19 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie, w pięknie przygotowanej sali, odbyła się Wieczornica poświęcona życiu i pracy oraz twórczości poetyckiej Zbigniewa Kabaty ps. „Bobo”.

Wśród zaproszonych gości była Pani dr Danuta Paszkowska, która oparła swoje wystąpienie na korespondencji emaliowej, na rozmowach telefonicznych z profesorem Kabatą oraz na jego poezji.

Zwieńczeniem spotkania były wiersze czytane przez młodzież szkolną (opieka merytoryczna Pani Małgorzata Sitarska – nauczycielka języka polskiego), Panie z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Długosza w Sandomierzu i w Mściowie.

W Wieczornicy uczestniczyli: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Powiatu Sandomierskiego Pani Iwona Korczyńska-Sapielak, mieszkańcy wsi oraz młodzież szkolna.

Spotkanie poprowadziła Dyrektor szkoły Pani Magdalena Pytelewicz.

Fot: Barbara Chmielewska