W Cebrze, w miejscu zwycięskiej bitwy oddziałów 2 pp Leg. AK z 4 na 5 sierpnia 1944 roku, odbyły się tradycyjne uroczystości w 76. rocznicę akcji „Burza”.

Mszę św. celebrował Ksiądz kanonik Andrzej Wierzbicki z Bogorii. Wzięli w niej udział: Starosta staszowski Pan Józef Żółciak, Radni powiatu staszowskiego, Wójt gminy Bogoria Pan Marcin Adamczyk, Radni gminy oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy wsi, która była miejscem dramatycznych wydarzeń w sierpniu 1944 r. Przybyli także przedstawiciele Koła ŚZŻ AK w Sandomierzu z Wiceprezesem Piotrem Kapką oraz Grupa Rekonstrukcyjna „Jędrusie” ze Staszowa pod dowództwem Pana Pawła Ciepieli.

Uroczystość poprowadziła Pani Zofia-Ligia Janda, Dyrektor GOK w Bogorii. Miejsce celebry przygotowali mieszkańcy Cebra.


Żródło: Relacja Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii