WIECZÓR LITERACKI z gościnnym udziałem Pani dr Danuty Paszkowskiej, poświęcony pamięci Janusza Kamockiego odbył się wczoraj w naszej szkole. Zgromadził liczne grono miłośników poezji i osób zainteresowanych historią rodu Kamockich. Gośćmi byli Wójt Gminy Dwikozy Pan Marek Łukaszek, Dyrektor ZAJO w Dwikozach Pani Iwona Korczyńska-Sapielak, przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Długosza w Sandomierzu, Gminnej Biblioteki w Dwikozach - Filia w Mściowie, Stowarzyszenia "Klub Seniora", członkowie Rady Rodziców, Absolwenci, Rodzice i Uczniowie. Wspomnienia Pani Profesor o Januszu Kamockim poprzedzone prezentacją multimedialną przygotowaną przez ucznia oraz czytanie wierszy Halszki Kamockiej zbliżyły nas, po raz kolejny, do zgłębiania historii i poznania sztuki, które mają swoje źródło w dworku w Podgaju, będącym niegdyś częścią Mściowa. W czasie spotkania nie zabrakło wspomnień z wizyty Ś.P. Janusza Kamockiego w naszej szkole, która miała miejsce w czerwcu 2021 r. Wzruszającym momentem wieczoru było przekazanie przez Panią Paszkowską na ręce Pani Dyrektor skanów oryginalnego maszynopisu tekstu „Legenda o Górach Pieprzowych” i egzemplarzy wydanego utworu.
Inicjatorką i realizatorką Wieczoru Literackiego była nauczycielka języka polskiego i historii Pani Małgorzata Sitarska.
_______________
Autorem fotorelacji z wydarzenia jest Krzysztof Teter uczeń klasy VIII. Zdjęcia wykonano aparatem zakupionym w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”


Źródło: https://www.facebook.com/people/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Jana-Paw%C5%82a-II-w-M%C5%9Bciowie/100036866816980/