26 stycznia 2023 r. uczniowie klasy I Liceum Ogólnokształcącego podstawy wojskowości Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN uczestniczyli w niezwykłej,  literacko-patriotycznej lekcji, w niecodziennych okolicznościach, bo w gościnnych murach Biblioteki Miejskiej w Sandomierzu. A to za sprawą spotkania z dr Danutą Paszkowską, która w zajmującej prelekcji, przedstawiła młodzieży sylwetki, dokonania naukowe i literackie dwóch wybitnych osobistości; prof. Zbigniewa Kabaty i dr. Janusza Kamockiego. To Honorowi Obywatele Miasta Sandomierza, związani życiowo i twórczo z naszym królewskim grodem i naszą „małą ojczyzną” – Ziemią Sandomierską.

Obaj oddani ideałom i walce w szeregach Armii Krajowej, całe życie pielęgnowali pamięć poległych w walce o wolność: Zbigniew Kabata „Bobo” utrwalił w swej poezji poległych w czasie II wojny światowej żołnierzy oddziału „Jędrusie” i AK, zaś Janusz Kamocki na licznych spotkaniach z uczniami w całej Polsce. Potwierdzeniem tych słów jest wiersz „Armia Krajowa” Z. Kabaty, pięknie odczytany przez Panią Małgorzatę Michalczuk.

Pani dr Danuta Paszkowska przekazała młodzieży i bibliotece szkolnej ZSGiH publikacje własnego autorstwa: „Ominąć strumień czasu. Szkic o twórczości poetyckiej Zbigniewa Kabaty”, „Zbigniew Kabata. Wybór wierszy. Akowski testament – w obronie pamięci”, Janusza Kamockiego: ”Legenda o Górach Pieprzowych”.

Spotkanie miało niezwykłą „atmosferę uważności”, uczniowie wraz z wychowawcą Arturem Dziewulskim byli pod wrażeniem przekazu wiedzy o bohaterach – patriotach, którzy właśnie młodzieży pragnęli przekazać „pałeczkę sztafety” w służbie Ojczyzny.Młodzież szkolna wraz z opiekunami mogła podczas zwiedzania pomieszczeń i księgozbioru biblioteki zobaczyć dwie specjalne kolekcje książek: to bogata spuścizna książkowa prof. Zbigniewa Kabaty przekazana bibliotece staraniem Danuty Paszkowskiej 31.08.2017 r. oraz księgozbiór dr. Janusza Kamockiego, zawierający wydawnictwa książkowe i dokumenty prywatne. Organizatorem lekcji literacko-patriotycznej była Pani Małgorzata Michalczuk, nauczycielka ZSGiH.