Spółdzielnia Transportu Wiejskiego Oddział w Sandomierzu

 • Dyrektor oddziału: inż. Stanisław Broda
 • Z-ca dyrektora - Wiesław Jesionek
 • Operator dźwigu - Roman Grabowski
 • Kierowcy:
  • Stanisław Socha
  • Józef Rębisz
  • Eugeniusz Hil
  • Marian Malarz
  • Marian Swatek
  • Lucjan Czub
  • Tadeusz Krysa
 • Aleksander Piętak
 • Marek Lalik
 • Kierowca autobusu - Jan Konopka
 • Palacze:
  • Marian Kołacz
  • Tadeusz Warzocha
  • Dozorca: Jan Brzeziński
 • Robotnicy:
  • Ignacy Ziółek
  • Kaczewski Jan
 • Mechanik: Wiesław Sobolewski

Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Oddział w Sandomierzu

 • Dyrektor Oddziału - inż. Mieczysław Paterek
 • Z-ca dyrektora - inż. Tadeusz Wach
 • Kierownik budowy - Stanisław Dudziński
 • Operatorzy dźwigu:
  • Jacek Las
  • Krzysztof Koryciński
  • Jan Madejski
 • Kierowcy:
  • Zdzisław Książek
  • Ryszard Pawlicki
 • Robotnicy:
  • Leszek Kornacki
  • Józef Walczyna
  • Waldemar Ura
  • Stanisław Kos
  • Chruściel

Pracownie Konserwacji Zabytków (Pracownia Projektowa)

 • Inż. mgr arch. - Marek Kwieciński
 • Mgr hist. - Marek Juszczyk
 • Asystent - Krzysztof Fryc

Pracownie Konserwacji Zabytków Zakład Sandomierz

 • Dyrektor - inż. Zdzisław Rabenda
 • Z-ca dyrektora - inż. Władysław Tomczyk
 • Kier. bazy - inż. Andrzej Skorupski
 • Kier. stolarni - Stanisław Zeljaś
 • Kier. budowy - Zbigniew Karasiński
 • Kamieniarz - Marek Kułagowski
 • Murarz - Bogusław Chmielewski
 • Robotnicy:
  • Eugeniusz Konopka
  • Piotr Kopornak
  • Andrzej Feledyn
  • Wiesław Juda
  • Antoni Nagaj

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Sandomierz

 • Dyrektor - inż. Marian Wojtas
 • Z-ca dyrektora - inż. Jan Lewakowski
 • Dz. górniczy inż. Piotr Sender
 • Kier. robót Józef Dryś
 • Kierowca - Stefan Szkutnicki
 • Robotnicy-górnicy:
  • Jan Książkiewicz
  • Władysław Patyński

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

 • Kier. Oddziału Literatury mgr Jerzy Krzemiński
 • Z-ca mgr Krzysztof Grądziel
 • Etnograf mgr Irena Godyń
 • Kier. Oddziału Zamek Karol Myśliwiec
 • Prac. dokum. Wojciech Rzeszutkowski

Zakład Zieleni Miejskiej przy MPGK Sandomierzu

 • Kierownik Zakładu inż. Elżbieta Kępa
 • Pracownicy:
  • Czuczujew Elżbieta
  • Małgorzata Mucha
  • Jadwiga Śledź
  • Magdalena Janiak
 • Grzegorz Gajek
 • Janusz Piątek
 • Marek Bryła
 • Jan Lasota
 • Ewa Biernat

Wojewódzki Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Sandomierzu

 • Prezes Zarządu inż. Żołyniak Ryszard
 • Pracownicy umysłowi:
  • mgr Jan Stępień
  • Placha Stanisław
  • Majewski Gustaw
  • Zimnicki Tadeusz
  • Oszytko Marian

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunanlnego Sandomierz

 • Dyrektor - mgr Wiesław Baska
 • Z-ca dyrektora - inż. Ryszard Bulira
 • St. specjalista - Augustyn Haba
 • Kier. budowy - Andrzej Frańczak
 • Furman - Tadeusz Krakowiak
 • Operator ładowarki - Krzysztof Socha
 • Operator koparki - Józef Bęczkowski
 • Kierowcy:
  • Waldemar Szczęsny
  • Andrzej Chmioła

"Inwestprojekt Pracowania Projektowa w Sandomierzu"

 • Kier. pracowni - inż. Bogusław Chajda
 • Projektanci:
  • inż. mgr arch. Zofia Łotkowska
  • inż. Kazimierz Socha
  • inż. Barbara Bryła
  • Tadeusz Baska
 • Asystenci:
  • Renata Milicz-Niedbałowska
  • Małgorzata Rycombel

Zespół Szkół Rolniczych w Mokoszynie

 • Dyrektor - mgr Adam Podsiadło
 • Wychowawca - mgr Zygmunt Mazur
 • Trzy klasy młodzieży

Zespół Szkół Budowlanych w Sandomierzu

 • Dyrektor - mgr Józef Chmielnicki
 • Profesor - mgr Iwona Bielas z klasą
 • Profesor - mgr Danuta Olszewska z połową klasy

Urząd Miasta w Sandomierzu

 • Kier. Komórki Koord. Odbud. St. Miasta - inż. Iwona Bielas
 • Kier. Z.U.R.B. U.M. - Marek Bronkowski
 • Mistrz Z.U.R.B. U.M. - Zdzisław Mendala
 • Robotnicy:
  • Mieczysław Woźniak
  • Zbigniew Lalik

Stocznia Rzeczna w Sandomierzu

 • Dyrektor - mgr Józef Łuczak
 • Z-ca dyrektora - inż. Kasprzyk Witold
 • Operator dźwigu - Nadziałek
 • Pracownicy:
  • Tadeusz Wolik
  • Piotr Stępień

Zawodowa Straż Pożarna w Sandomierzu

 • Komendant Straży - płk Chmielewski
 • St. Ogniomistrz - Marian Majewski
 • Kier. kapr. - Wiesław Kula
 • Strażacy:
  • Robert Chała
  • Bogusław Kondrat
  • Krzysztof Kosiński

Pojedyncze osoby pomagające w budowie pomnika

 • Emeryt. nauczycielka - Wanda Pawlakowa
 • Były prezes PTTK - mgr Włodzimierz Wachowicz
 • Stolarz - Marian Kuraś
 • Rzesz. Przeds. Rob. Drogowych - inż. Marszałek
 • Z-ca dyr. Kombinatu Bud. - mgr Jan Duliński
 • Rolnik z Metanu - Franciszek Sapielak
 • Właść. Zakł. Elektron - inż. Zbigniew Puławski
 • Kier. Rob. Górnicz. Z Bytomia - Onoprijuk
 • Elektryk - Marek Świerkula
 • Rolnik z kol. Gościeradów - Cichowski
 • Były Woj. Konserwator Przyrody - inż. Antoni Szpak
 • Konserwator Przyrody - mgr Kazimierz Jajko
 • Wojewódzki Geolog - inż. Zbigniew Wianecki
 • Rolnik z kol. Opoka - Stanisław Suszek
 • Zawiadowca Stacji PKP - Józef Zieliński
 • Kier. Lub. Przeds. Rob. Kolej. - Bębenek
 • Brukarz (emeryt) - Stanisław Leśniak, Marcin Pawlikowski
 • Brukarz - Bogdański
 • Pisarz - mgr Krzysztof Karasek
 • Kamieniarze:
  • Józef Stępień
  • Wiesław Stępień
  • M. Stępień s. Jana

Wpłaty na budowę pomnika - Indywidualne

 • Wanda Pawlakowa Sandomierz - 10.000 zł
 • dr Bronisław Lubieniecki Kraków - 10.000 zł
 • mgr Kazimierz Targowski Sandomierz - 10.000 zł
 • Renata Targowska Sandomierz - 10.000 zł
 • mgr Jerzy Krzemiński Sandomierz - 7.000 zł
 • Janina Stefańska Sandomierz - 5.000 zł
 • Apolonia Stefańska Sandomierz - 5.000 zł
 • Stanisław i Aniela Kaczmarscy Sandomierz - 3.000 zł
 • mgr Janina Bażant Sandomierz - 2.000 zł
 • Cezary Łutowicz Sandomierz - 2.000 zł
 • Władysława Sochacka Sandomierz - 2.000 zł
 • mgr Zofia Bażant i Krystyna Kapała Sandomierz - 1.000 zł

Wpłaty na budowę pomnika zbiorowe

 • Oddział PTTK Sandomierz - z inicjat. prezesa mgr. Marka Juszczyka - 130.700 zł
 • Spółdzielnia Transportu Wiejskiego Tarnobrzeg - z inic. prezesa mgr. Henryka Zufli - 70.000 zł
 • Izba Rzemieślnicza Sandomierz - z inic. prezesa Józefa Kosałki - 60.000 zł
 • Państwowa Komunikacja Samochodowa 0/Sandomierz - z inic. dyr. Czapli - 50.000 zł
 • Gm. Sp-nia "Samopomoc Chłopska" Sandomierz - z inic. prezesa Grzesika - 25.000 zł
 • Zarząd Wojew. PTTK w Tarnobrzegu z siedzibą w Sandomierzu - 20.000 zł
 • Spółdzielnia Mleczarska Sandomierz - z inc. prez. mgr. Dziubańskiego - 20.00 zł
 • Woj.Zwiazek Kółek i Org.Roln. z siedzibą W Sandomierzu - inic. mgr. R. Żołyniaka - 15.000 zł
 • Woj. Zw. S-ni Mleczarskich z siedz. W Sandomierzu - inic. Choda i z-ca Osinkawska - 15.000 zł
 • Spółdzielnia Inwalidów "Postęp" Sandomierz - inic. prezesa mgr. Turbiarza - 10.000 zł
 • Pracownia Projktowa "Inwestprojekt" Sandomierz - inic. kier. inż. Bogdan Chajda - 9.500 zł
 • Zakład Handlu w ZSR Sandomierz - 5.000 zł
 • Datki turystów na trasie podziemnej - 2.000 zł
 • Razem Wpłynęło: 499.200 zł

Wypłaty za prace przy budowie pomnika w latach 1986-1987

 • Józefowi Stępniowi za szlifowanie i polerowanie 3 głazów granitowych - 122,000 zł
 • Janowi Stępniowi za przecięcie słupa sjenitowego - 6,000 zł
 • Józefowi Stępniowi i Wiesławowi Stępniowi za skucie, szlifowanie i polerowanie pozostałych 3 głazów granitowych - 220,000 zł
 • Wiesławowi Stępniowi za obróbkę głazu pod napis i polerowanie słupów sjenitowych - 72,000 zł
 • Stanisławowi Leśniakowi za układanie bruku i kostki - 38,400 zł
 • Marcinowi Pawlikowskiemu za układanie bruku i kostki - 38,400 zł
 • Bogdańskiemu za ubijanie bruku - 2,400 zł
 • Razem wydatkowano: 499,200 zł