kresy wschodnieW 71. Rocznicę Utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego, 26 września 2010 roku o godz. 15.00 na Cmentarzu Komunalnym (na Krukowie) dokonano odsłonięcia tablicy poświęconej Żołnierzom Polski Podziemnej zamordowanym przez UB 10 stycznia 1947 roku:

  • Walenty Adamczyk
  • Jan Batorski
  • Stanisław Maciąg
  • Józef Żwirek
Inicjatorzy ufundowania tablicy i organizatorzy uroczystości:
  • Sandomierskie Stowarzyszenie Pamięć i Solidarność
  • Dziekan Dekanatu Sandomierskiego
  • Proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla Jedynego Zbawiciela Świata w Sandomierzu
  • Związek Strzelecki "Strzelec" OSW JS 2018 w Sandomierzu

Dnia 10 stycznia 1947 r., na mocy haniebnego wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach na Cmentarzu Krukowskim, rozstrzelano czterech żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego: Walentego Adamczyka, Jana Batorskiego, Stanisława Maciąga i Józefa Żwirka.
Ciała rozstrzelanych złożono we wspólnej, bezimiennej mogile, którą wkrótce zrównano z ziemią. Miejsca pochówku nie ujawniono nawet najbliższym. Nie sporządzono też aktów zgonu rozstrzelanych. W ten sposób komunistyczne władze chciały na zawsze wymazać z pamięci tamto, tragiczne wydarzenie.
Jednakże pod koniec lat osiemdziesiątych działacze sandomierskiej "Solidarności" dotarli do świadków pamiętających mord. Na podstawie ich wspomnień udało się ustalić lokalizację grobu. Mogiłę otoczono granitową opaską, postawiono krzyż i tablicę pamiątkową. W latach następnych członkowie Stowarzyszenia "Pamięć i Solidarność" dotarli do dokumentów, na podstawie, których możliwe było ustalenie nazwisk zamordowanych. W dniu 26 września 2010 r., w wigilię 71. Rocznicy Powstania Polskiego Państwa Podziemnego, syn zamordowanego Jana Batorskiego, Stanisław - dokonał odsłonięcia tablicy poświęconej rozstrzelanym 10 stycznia 1947 r.

Piotr Pawłowski