czyżów

Mogiła na cmentarzu parafialnym - pomnik żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej.
Data założenia: 1939-1945. Na płycie nazwiska: 1. Buczałowski Julian; 2. Chorób Wincenty; 3. Cichoń Jan; 4. Dudziński Albin; 5. Dudkowski Feliks; 6. Kideń Zygmunt; 7. Modras Józef; 8. Mroczek Feliks; 9. Dr Pokrzywa Stefan; 10. Pokrzywa Franciszek; 11. Piotrowski Jan; 12. Rutkowski Józef; 13. Szelest Józef; 14. Szwajda Andrzej; 15. Tacikiewicz Stanisław; 16. Tomala Jan; 17. Tomala Wacław; 18. Winiarczyk Bogusław; 19. Wojtal Ludwik; 20. Zawadzki Jan.