cmentarz wojskowy

4 pułk saperów

Pamięci bohaterom

"Niech odpoczywają w pokoju" Pamięci poległych w obronie Kościoła Św. i Ojczyzny w XIX i XX wieku ten krzyż poświęcają Ks. Władysław Mazur i Parafianie Trójeccy A.D. 11 listopada 2002 r.