5 i 23 listopada br. Teatr I LO „Cegielnia” wystawił w Bazylice Katedralnej widowisko misteryjne na podstawie tekstów Zbigniewa Kabaty. Na misterium złożyły się recytacje, muzyka oraz światełka zniczy, które ustawiono najpierw na planie krzyża, a w końcowej części widowiska – na kształt serca. Nastrojowi zadumy i refleksji z pewnością sprzyjało monumentalne wnętrze świątyni. Zebrani podziękowali uczniom za występ, a Gospodarz Katedry, Ks. Prałat Zygmunt Gil, ofiarował młodzieży czekoladki o wymownej nazwie „Merci”.

W spektaklu wystąpiło 21 uczniów: Adrianna Łukawska – 2c; Aneta Plewińska, Marcin Hajdo – 2a; Aleksandra Witas, Jakub Sędrowicz, Jarosław Masternak, Agata Kamińska, Michał Strugała, Zuzanna Siudak – 1c; Damian Czajkowski, Marta Białek, Kinga Nowakowska, Anna Kilarska, Łukasz Gajek – 1d; Iga Delegiewicz, Alicja Cichoń – 1a; Jan Stania, Patrycja Lachowicz, Sylwia Rogozińska, Katarzyna Kaczor – 1e; Michał Białkowski – 3c.

Opiekunowie: Danuta Paszkowska, Agnieszka Kunys-Łukawska, Wojciech Kawa.

Film