Odsłonięcie tablicy pamiątkowej i nadanie nazwy pasażowi im. prof. ppłk Zbigniewa Kabaty ps."Bobo"kabata3

kabata3

plytaO godzinie 15:30 nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej, którego dokonali: prof. Alina Kabata-Pendias, wiceminister Ministerstwa Obrony Narodowej Beata Oczkowicz, Starosta Opatowski Bogusław Włodarczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Opatów Andrzej Chaniecki, Pan Jan Gałuszka ps. "Mizerny" i prezes Koła Światowego Związku Żołnierzy AK w Sandomierzu Janusz Jakubowski.plyta27 marca teatr „Cegielnia” wystawił w kościele OO. Bernardynów w Opatowie misterium „Partyzancka Droga Krzyżowa”. Spektakl był zwieńczeniem uroczystości miejskich – odsłonięcie tablicy upamiętniającej zmarłego 4 lipca 2014 roku prof. Zbigniewa Kabatę oraz nadanie pasażowi jego imienia. Sztuka zaprezentowana przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu oparta została na tekstach Zbigniewa Kabaty, wybitnego uczonego, poety, bohaterskiego partyzanta Oddziału „Jędrusie” i Armii Krajowej, któremu w 2012 roku na wniosek młodzieży przyznano honorowy tytuł „Przyjaciela Collegium Gostomianum”.plytaW spektaklu wzięli udział: Adrianna Łukawska, Aneta Plewińska, Karolina Pałkus, Marcin Hajdo, Aleksandra Witas, Jakub Sędrowicz, Jarosław Masternak, Michał Strugała, Sylwia Rogozińska, Agata Kamińska, Zuzanna Siudak, Konrad Bachowski, Marta Białek, Kinga Nowakowska, Anna Kilarska, Łukasz Gajek, Jan Stania, Patrycja Lachowicz, Katarzyna Kaczor, Izabela Kos.
Opiekunowie: Danuta Paszkowska, Agnieszka Kunys-Łukawska, Wojciech Kawa

Materiały pobrane ze strony: http://www.ook.internetdsl.pl/27_03_15.html

"Partyzancka Droga Krzyżowa" w Klasztorze OO. Bernardynów w Opatowie