Sandomierz, 11 listopada 2016 r.

przekazanie
Tegoroczne Święto Niepodległości nabierze szczególnego wymiaru. Kombatanci dokonają uroczystego przekazania historycznego Sztandaru 2 PP Legionów Armii Krajowej na ręce Burmistrza Sandomierza.

Sztandar ten ufundowali żołnierze, którzy w czasie II wojny światowej walczyli w szeregach AK. Stał się on symbolem zjednoczenia żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczyste poświęcenie sztandaru odbyło się 28 lipca 1985 r. na placu przy Bazylice Katedralnej w Sandomierzu. Dokonał go Bp. Edward Materski – Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej. Sztandar 2 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej uczestniczył w wielu uroczystościach patriotyczno-religijnych na terenie całego kraju. Symbolizuje etos żołnierzy Armii Krajowej.W ostatnim czasie znajdował się w Szkole Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu. Kombatanci podjęli jednak decyzję, że ma on tak wielką wartość historyczną, że należy go udostępnić dla szerszego grona odbiorców. Burmistrz Marek Bronkowski na ich prośbę zobowiązał się, że ów sztandar będzie obecny podczas ceremonii pogrzebowych żołnierzy Armii Krajowej.Poczet sztandarowy, którzy symbolicznie przekaże sztandar na ręce burmistrza utworzą żołnierze 2 pp. Leg. AK – Alicja Kaszyńska, Wojciech Targowski i Janusz Kamocki. Podczas uroczystości obecni będą również uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Sandomierzu, której patronem jest Armia Krajowa.

Sztandar zostanie wyeksponowany na parterze sandomierskiego Ratusza, w sali historii miasta.

Sztandar 2 pp. Leg. AK przez ponad pół wieku przebywał w różnych miejscach. W okresie komunizmu, który był szczególnie niebezpieczny dla patriotyzmu, ukrywano go w prywatnych domach. Historia i losy tego sztandaru wymagają opracowania naukowego. Jak poinformował burmistrz, zajmie się tym dr Piotr Sławiński.
plakat 11