18 sierpnia 2002 - Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej

18 sierpnia 2009

08 maja 2010
18 sierpnia 2010

18 sierpnia 2012

18 sierpnia 2014

18 sierpnia 2016

18 sierpnia 2017

18 sierpnia 2018

18 sierpnia 2019

18 sierpnia 2020

18 sierpnia 2021