Fot: Barbara Redzińska
65. rocznica akcji "Burza" - 2 sierpnia 2009

150. rocznica Powstania Styczniowego - 20 października 2013