List Piotra Pudowkina    Подгорбунский Владимир Николаевич

https://youtu.be/6jgnozh8kLU

            Dzień Zwycięstwa 8 maja 2020 r.
    Sierpień 2017 r.

Sierpień 2014 r.