Prof. dr ppłk Zbigniew Kabata "Bobo" (fot: Ewelina Ura)

kabataPortret Profesora Zbigniewa Kabaty w kraju lat młodości

Portret został uroczyście przekazany w sandomierskim Ratuszu Burmistrzowi miasta Jerzemu Borowskiemu (9 sierpnia 2011 r.) wręczył go Stanisław Woźniak, wiceprezes Koła AK w Toronto. Obraz został namalowany dwa lata temu przez Wiesławę Gołębiewską. Przed przekazaniem obrazu Stanisław Woźniak przeczytał list od Krzysztofa Lubicza-Szydłowskiego, prezesa Koła AK w Toronto, w którym ten w ciepłych słowach przedstawia postać prof. Kabaty jako wiernego patrioty, wybitnego naukowca i uznanego poety. W spotkaniu w Ratuszu uczestniczyli zaproszeni goście, w tym kombatanci, absolwenci i uczniowie Collegium Gostomianum, którzy recytowali wiersze prof. Kabaty.
Zbigniew Kabata urodził się w 1924 roku, podczas wojny był partyzantem - oficerem Armii Krajowej w oddziale partyzanckim "Jędrusie" na ziemi sandomierskiej i tarnobrzeskiej, w trakcie Operacji "Burza" był w 2. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej. Uczestnik akcji dywersyjnych, potyczek, bitew partyzanckich. Po wojnie z powodów politycznych zmuszony był do emigracji. Obecnie przebywa w Kanadzie. Był wielokrotnie nagradzany za swoje osiągnięcia naukowe. W 1999 roku Rada Miasta nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza.

Tygodnik Nadwiślański, 25 sierpnia 2011 roku

portrer1Burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski, Stanisław Woźniak wiceprezes Koła AK w Torontokabata3Recytatorzy: od lewej - Mateusz Dyjak, Paweł Gospodarczyk, Jakub Tworek, Tomasz Kowal
portret2

Od lewej siedzą: dr Maria Bęc - Prezes ŚZŻAK Koło Sandomierz; Stanisław Woźniak - wiceprezes Koła AK w Toronto; Tadeusz Woźniak - kompozytor i wykonawca pieśni "Pokolenie Kolumbów" (wiersz Zbigniewa Kabaty); Janusz Hofbauer - członek Zarządu ŚZŻAK Koło Sandomierz; Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza; Jan Gałuszka - "Mizerny" żołnierz Oddziału "Jędrusie"; dr Danuta Paszkowska - autorka książki "Ominąć strumień czasu"; mecenas Rajmund Aschenbrenner - były Prezes Zarządu Okręgu ŚZŻAK w Tarnobrzegu; Krzysztof Zieliński - dyrektor I LO Collegium Gostomianum oraz uczniowie i absolwenci I LO Collegium Gostomianum.