Mój Ceber
Z całego serca dziękuję Mieszkańcom Cebra, Panom Radnemu i Sołtysowi oraz Druhom Strażakom za gościnność i zrozumienie, za troskę o miejsce tak nam bliskie. Pani Dyrektor Zofii-Ligii Jandzie oraz Pracownikom GOK w Bogorii wyrażam wdzięczność za to, że swoimi działaniami łączą środowiska i kultywują pamięć o wydarzeniach sprzed wielu już lat, a przecież ważnych, bo kształtujących naszą postawę patriotyczną i obywatelską.

Składam podziękowania Panu Jerzemu Chudemu – Radnemu Powiatu Staszowskiegoza za renowację Pomnika

Danuta Paszkowska – córka Kazimierza Dominika „Korsarz” uczestnika boju o Ceber


Fot: Janusz Bogucki