Panie Starosto!
Szanowny Panie Dyrektorze, Grono Pedagogiczne!
Droga młodzieży!
Szanowni Państwo!
Pragnę bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie. Udział w posiedzeniu Sejmu uniemożliwia mi uczestniczenie w tak ważnej uroczystości jakimi są obchody 90. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Proszę przyjąć moje gratulacje i serdeczne podziękowanie za zorganizowanie wystawy pt. "Miejsca Pamięci Narodowej Powiatu Sandomierskiego". Bardzo gorąco pragnę podziękować młodzieży, za jej pracę i wielkie zaangażowanie w przygotowaniu materiałów do wystawy. Taka postawa młodego pokolenia zasługuje na pochwałę, gdyż w ten sposób okazujemy wdzięczność bohaterom narodowym, potrafimy docenić wysiłki przeszłych pokoleń, które wywalczyły niepodległość Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, poznajemy również historię naszej małej ojczyzny.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pamiętając o tych wszystkich, "którzy walczyli i trudzili się w służbie Ojczyzny, oddając hołd Jej twórcom i obrońcom oraz kontynuując ich dzieło" uchwałą z dnia 7 lutego ogłosił rok 2008 Rokiem Niepodległości. Obchody mają być również okazją do dzielenia się z młodymi Polakami wiedzą o przeszłości.
Długą drogę przebyli Polacy z niewoli do niepodległości. Znaczyły ją ogromne cierpienia i prześladowania, ale nigdy naród polski nie stracił nadziei, że poświęcenie i ofiara wydadzą owoce. O Polsce wolnej śniło każde pokolenie: z tą myślą Polacy podejmowali walkę zbrojną, modlili się i cierpieli, tworzyli wspaniałe dzieła kultury, umacniali swoją suwerenność duchową.
Aż wreszcie nadszedł ten dzień, gdy Polacy mogli powiedzieć: jesteśmy wolni! Szczęśliwi Ci, którzy 90 lat temu oglądali ten dzień wspaniały. 11 listopada 1918 roku runęły zaborcze kordony, zniknęły obce władze i armie. Odrodziła się Polska - niepodległa i wierna swym chrześcijańskim korzeniom. Naród o dumnej przeszłości powracał z woli Bożej, po 123 latach niewoli do rodziny suwerennych państw.
W Sandomierzu decydujące wypadki, które przyniosły wolność rozegrały się na początku listopada 1918 roku, kiedy to został rozbrojony przez członków POW garnizon austriacki. W dniu 4 listopada rozkazem dziennym porucznik Kański zawiadomił mieszkańców miasta o przejęciu władzy. Sandomierz był wolny.
Burmistrz Sandomierza Sylwester Więckowski zwracając się do Rady Królewskiego Miasta Sandomierza mówił:
"W chwilach niewoli dowiódł Nasz Naród swą odpowiedzialnością, że prawo do życia ma święte i nierozerwalne, bo nie pozwolił się spodlić, a zachował swą godność narodową pomimo zakusów ze strony wrogów."
Pamiętajmy o tym i dzisiaj, kiedy podejmiemy refleksję nad odzyskaną 90 lat temu niepodległością.

Z poważaniem:
Poseł na Sejm RP
Marek Kwitek