mogiła powstańcówMogiła powstańców z 1863 r.
Na stoku 5-metrowego kurhanu znajduje się mogiła zbiorowa powstańców 1863 r. poległych pod Jurkowicami. Na krzyżu tabliczka: MOGIŁA | POWSTAŃCÓW / 1863 R. | Cześć Ich Pamięci!
Kwatera wojenna z lat 1914-1915 na cmentarzu parafialnym, składała się z dwóch rzędów mogił, położonych w górnej części cmentarza, wzdłuż jego północnego muru. Przybliżone wymiary kwatery wynosiły 39x7 m. Ilość i układ mogił ulegał zmianie. W 1917 r. było 14 grobów masowych i 24 pojedyncze. Pochowanych było 70 żołnierzy austro-węgierskich (według innych 52) oraz 16 z I Brygady Legionów. Łącznie 85 poległych. Na cmentarz ekshumowano poległych z grobów rozrzuconych m. in. w Szczeglicach oraz ze zlikwidowanego cmentarza wojennego w Samotni. Prawdopodobnie w I kwartale 1939 r.,szczątki 15 legionistów przeniesiono do Gór Pęchowskich. Ostatecznie,w 1939 r. w kwaterze wojennej w Olbierzowicach spoczywało co najmniej 121 poległych.

bartkowski

Pod murem, obok śmietnika znajduje się płyta z piaskowca z napisem: Śp.| ALEKSANDER BARTOWSKI | SIERŻANT LEGIONÓW POLSKICH | RANNY W BITWIE POD KONARAMI | ZM. 23 MAJA 1915 ROKU | CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI. Nie udało się ustalić czy w grobie, w chwili obecnej spoczywa wymieniony żołnierz.