Jędrusie

Na cmentarzu grzebalnym w Sulisławicach wybudowany jest krzyż-pomnik poświęcony poległym partyzantom "Jędrusie". Znajduje się około 30 metrów od ogrodzenia za bramą wejściową na cmentarz. Na pomniku na nastawie znajduje się krzyż, a pod krzyżem, po lewej stronię jest kotwica znak Polski walczącej, po prawej zaś - orzeł, pomiędzy kotwicą a orłem wypisane są nazwiska poległych partyzantów. Pod kotwicą wyryty jest rok 1939, a pod orłem 1944.) to napisy: Władysław Jasiński "Jędruś" D-ca Oddziału Partyzanckiego "Jędrusiów" i redaktor "Odwetu" lat 34 zginął w 1943 r., Trzciance Bolesław Czub - "Szary " lat 35 zginął 17.03.1942 w Wiśniówce, Antoni Toś - "Antek" lat 34 zginął w 1943 w Trzciance, Marian Gorycki - "Maniek" lat 30 zginął w 1943 w Trzciance, Tadeusz Czub - "Inżynier" lat 22 zginął 22 w 1943 r. w Modliborzycach, Zbigniew Różycki - "Simek" lat 19 zginął 22.08.1943 w Łoniowie, Zdzisław de Ville - "Zdzich" lat 22 zginął 23.08.1943 w Sulisławicach, Bolesława Kozłowska - "Księżna " lat 48 zginął 23.08.1943 w Sulisławicach, Mieczysław Gaj - "Cap" lat 20 zginął 01.08.1944 w Osieku. Tę mogiłę wzniesiono 5 maja 1959 roku.