W dawnej zakrystii XIII-wiecznego kościoła w Sulisławicach znajduje się Izba Pamięci "Jędrusiów", w której zgromadzono dokumentację dotyczącą tajnego pisma "Odwet" i Oddziału Partyzanckiego "Jędrusie". Zajmuje ona dwa pomieszczenia. Dokładnie pod Izbą Pamięci znajdują się podziemia w których w latach 1943-1944 znajdowała się drukarnia "Odwetu". Tam też "Jędrusie" wydali w okresie luty-marzec 1944 r. książeczkę zawierającą historię oddziału - "Nie zdobi nas mundur, nie chwali nas sztab...". Izba Pamięci została otwarta 8 września 1981 r. Urządził ją ks. Stanisław Suwała CR, honorowy kapelan "Jędrusiów". Oprócz dokumentacji znajdują się tam także rzeźby oraz hafty przedstawiające wydarzenia z działalności "Jędrusiów".

Tomasz Kowal

2 ip 7 ip
Władysław Jasiński Józef Wiącek
 Namalował: Stanisław Pokrywka

izba pamięciList gończy za Władysławem Jasińskim "Jędrusiem" wydany przez hitlerowców 11 stycznia 1943 r. (więc już po śmierci "Jędrusia", co dowodzi, że nie byli świadomi kogo zastrzelili 9 stycznia 1943 r.) List gończy wyznaczał 5000 zł nagrody za informacje na temat miejsca pobytu "bandy" lub na temat skonfiskowanego przez "Jędrusiów" cukru

izba pamięci

izba pamięci

izba pamięci

izba pamięci Wejście do drugiego pomieszczenia Izby Pamięci

izba pamięciFotografie "Odweciarzy" i "Jędrusiów"